Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Hofsstaðaskóli hefur yfir að ráða starfsfólki með margskonar menntun og reynslu sem nýtist vel til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. Við stuðningskennsluna starfa: Deildarstjóri stoðþjónustu, þroskaþjálfar, sérkennarar, kennarar og stuðningsfulltrúar. Deildarstjóri stoðþjónustu skipuleggur og heldur utan um stuðningskennsluna.

Teymisfundir eru haldnir reglulega með fjölskyldum einstakra nemenda og eru þá gjarnan boðaðir allir þeir sem eru að vinna að málefnum nemandans. Deildarstjóri stoðþjónustu fundar reglulega með námsráðgjafa, talmeinafræðingi, hjúkrunarfræðingi og sálfræðingi til að fá upplýsingar og vinna úr þeim í þágu nemenda þannig að hægt sé að samræma þjónustu við nemendur. Einnig fundar deildarstjóri stoðþjónustu a.m.k. mánaðarlega með stuðningsfulltrúum, þroskaþjálfum og vikulega með sérkennurum.

Stuðningskennsla fer fram inn í bekk eða utan bekkjar í litlu rými þar sem eru oftast fjórir til sex nemendur í hópi. Einstaka sinnum er einstaklingskennsla og á það helst við nemendur sem eru nýir Íslendingar sem hafa litla eða enga færni í íslensku. Stuðningskennsla felur í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og kennsluaðferðum. Hún er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans. Þörf fyrir stuðningskennslu er endurmetin reglulega. Fundað er með kennurum og sérkennara nemenda reglulega t.d. er endurskoðuð þörf fyrir stuðningskennslu í íslensku og stærðfræði í kjölfar námsmats í ágúst, október, janúar og mars.

Í stuðningskennslu er unnið eftir áætlunum og eru umsjónarkennarar upplýstir um þá áætlun til þess að nemendur missi ekki af mikilvægum innlögnum á meðan þeir eru í stuðningskennslu. Í lok hvers tímabils sem nemandi fær stuðningskennslu er gert endurmat og skrifuð skýrsla. Foreldrar eru alltaf upplýstir um það þegar nemendur fara í stuðningskennslu og stuðningskennsla í íslensku fer alltaf fram þegar íslenskukennsla er í bekkjartíma. Það sama á við um stærðfræði. Nemendur fara aldrei í stuðningskennslu á þeim tíma sem þeir eiga að vera í list- og verkgreina tíma. Stuðningsfulltrúar eru til aðstoðar umsjónarkennurum í öllum yngri bekkjunum og flestum þeim eldri. Mest áhersla er lögð á að aðstoða nemendur við lestur og er aðstoðin mest í 1. bekk.

English
Hafðu samband